: SkillRace Planverk v1 er på plass! Vi lover mange 100% forbedring i effektivitet og kvalitet i utarbeidelsen av individuelle utviklingsplaner for spiller, trener, lag og klubb! Nå starter jobben med å
: Kampevaluering på plass! Nå kan både trenere og spillere registrere score m/kommentarer etter hver kamp. Kriteriene det scores på kan tilpasses klubben/laget. En fleksibel rapportmodul gir full oversi
: Graden av PRESTASJON kan defineres som SPILLERNES evne til å bidra til at spillet utvikles til en mer produktiv KAMPFASE gjennom å velge den optimale AKSJONEN og gjennomføre denne ved å påkalle den nø
: La Manga med verktøystatus fra piloter i utvalgte toppklubber. Fokus på trener- og spillerrollen innen områdene tilstandsmåling/treningsdagbok, kartlegging fysiske ferdigheter og mentalitet og kompeta