: Etter å ha lansert SkillRace Toppklubbavtalen i januar, er vi allerede markedsledende verktøyleverandør. Responsen fra klubbene vi har hatt møter med, har resultert i bortimot 100% tilslutning, der ti
: SkillRace Planverk v1 er på plass! Vi lover mange 100% forbedring i effektivitet og kvalitet i utarbeidelsen av individuelle utviklingsplaner for spiller, trener, lag og klubb! Nå starter jobben med å
: Kampevaluering på plass! Nå kan både trenere og spillere registrere score m/kommentarer etter hver kamp. Kriteriene det scores på kan tilpasses klubben/laget. En fleksibel rapportmodul gir full oversi
: Graden av PRESTASJON kan defineres som SPILLERNES evne til å bidra til at spillet utvikles til en mer produktiv KAMPFASE gjennom å velge den optimale AKSJONEN og gjennomføre denne ved å påkalle den nø